Amber

“I want you to believe in power of nature. Feel the touch of magical amber on your skin.”

Bursztyn bałtycki

Około 45 milionów lat temu terytorium dzisiejszej Europy Środkowej i Północnej panował ciepły i wilgotny klimat tropikalny, sprzyjający rozwojowi bogatej roślinności. W tym okresie powstały potężne "lasy bursztynowe", w skład których wchodziły wymarłe już gatunki drzew,
których żywica stała się źródłem bursztynu bałtyckiego.

Działanie kosmetyczne

Bursztyn bałtycki zawiera ponad 800 różnych substancji. Jedną z charakterystycznych substancji jest kwas bursztynowy, który w bursztynie bałtyckim występuje w najwyższym ze wszystkich żywic kopalnych stężeniu od 3 do 8 %. Najnowsze badania wskazują, że bursztyn bałtycki jako jedyny wykazuje również działanie bakteriobójcze oraz jest cennym źródłem korzystnych jonów ujemnych.

Główną cechą aktywną w bursztynie są terpeny i kwas bursztynowy. Ze względu na obecność tych substancji czynnych, bursztyn jest
odpowiednim składnikiem produktów do pielęgnacji skóry i włosów. Dzięki właściwościom przeciwutleniającym i kondycjonującym można
włączyć go do wielu preparatów do pielęgnacji skóry.

Cauchard JH i in. (2007) przeprowadzili badanie, w którym dodano ekstrakt z bursztynu bałtyckiego do hodowli prawidłowych ludzkich
fibroblastów. Po 4 godzinach inkubacji zaobserwowano modulację ekspresji 92 zestawów genów w porównaniu z grupą kontrolną, w której
ekstrakt z bursztynu nie został podany. Badania wykazały, że wyciąg z bursztynu bałtyckiego nie tylko bezpośrednio stymuluje geny
biosyntezy macierzy zewnątrzkomórkowej oraz fibroblastów, ale także moduluje geny tworzenia nowych struktur tkankowych oraz wpływa
na poziom degradacji tkanek.

Tradycyjne zastosowania

Bursztynowi przypisano wiele korzystnych właściwości, zarówno fifizycznych, jak i duchowych. Starożytni Rzymianie i Grecy używali go do leczenia dolegliwości takich jak astma, reumatyzm, epilepsja, żółtaczka, dolegliwości nerek, pęcherza, a nawet dżuma.
Przekazy historyczne wskazują, że podczas epidemii dżumy, osoby pracujące przy wydobyciu bursztynu w ogóle nie chorowały.

Bursztyn używany był jako afrodyzjak oraz do ochrony przed złymi mocami.

Według przekazów tradycyjnych bursztyn jest kamieniem zdrowia i kondycji, kamieniem szczęścia i słońca, miłosnym amuletem zdolnym przyciągnąć przedmiot miłości

Order